ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
DOWNLOAD
Download BrochureDownload Summary

Przegląd usług:

Wykonując okresowy przegląd klimatyzacji, jak również w przypadku podejrzewania niesprawności w układzie, należy przeprowadzić sprawdzenie szczelności układu. Wykonuje się to poprzez podłączenie do odpowiednich zaworów wysokiego i niskiego ciśnienia specjalnej stacji do obsługi klimatyzacji samochodowej.

Urządzenie to samoczynnie odsysa zawarty w układzie klimatyzacji czynnik roboczy, a następnie wytwarza w nim próżnię. Ma to na celu osuszenie układu ze zgromadzonej w nim wilgoci oraz umożliwia – po odczekaniu precyzyjnie odmierzanego czasu – sprawdzenie, czy próżnia wytworzona w układzie utrzyma się

Jeśli test szczelności na próżni wypadnie negatywnie, to wtedy pod układ klimatyzacji podłącza się AZOT i pod wysokim ciśnieniem szuka się miejsca, gdzie układ klimatyzacji uległ rozszczelnieniu

Design by KING PROMOTION